Město Dolní Kounice

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 19 300 200 Kč -4 225 476 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 23 500 300 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -4 200 100 Kč -4 200 084 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč -25 392 Kč