Město Dolní Kounice

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -8 132 200 Kč -1 771 900 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech -4 632 200 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -3 500 000 Kč -1 881 612 Kč
8901 Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt 0 Kč 109 712 Kč