Město Dolní Kounice

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 197 186 Kč 52,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48 107 Kč 58,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 12 379 548 Kč 71,5%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 11 865 602 Kč 37,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 107 550 Kč 80,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 100 666 Kč 34,9%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 695 713 Kč 62,8%