Obec Mořice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 3/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet9 509 287 Kč
Upravený rozpočet9 589 450 Kč
Skutečnost2 779 753 Kč
Stav plnění29,0%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-17 000 000 Kč
-17 574 600 Kč
921 075 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet26 509 287 Kč
Upravený rozpočet27 164 050 Kč
Skutečnost1 858 678 Kč
Stav plnění6,8%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 833 108 Kč
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 726 409 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 357 479 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 356 134 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 103 583 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 187 550 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 177 232 Kč
3111 Mateřské školy 140 000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 121 731 Kč
3419 Ostatní sportovní činnost 120 000 Kč