Obec Mořice

Obec Mořice

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 453 490 Kč 98,2%
22 Doprava 9 304 690 Kč 98,9%
23 Vodní hospodářství 148 800 Kč 68,1%