Obec Mořice

Obec Mořice

Výdaje dle odvětví

Rok 2022 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 40 106 628 Kč 76,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 9 313 860 Kč 94,8%
3 SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY 28 105 854 Kč 71,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 126 423 Kč 77,6%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 106 709 Kč 55,1%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 453 781 Kč 71,6%