Obec Mořice

Obec Mořice

SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 34 855 967 Kč 90,9%
31 Vzdělávání a školské služby 5 248 179 Kč 73,3%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 902 577 Kč 85,9%
34 Sport a zájmová činnost 451 889 Kč 61,5%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17 936 363 Kč 96,6%
37 Ochrana životního prostředí 10 316 958 Kč 95,2%