Obec Mořice

Obec Mořice

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 125 907 Kč 60,6%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 125 907 Kč 64,6%