Obec Mořice

Obec Mořice

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 750 352 Kč 76,5%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 1 985 390 Kč 84,9%
62 Jiné veřejné služby a činnosti 20 000 Kč 100,0%
63 Finanční operace 573 694 Kč 54,5%
64 Ostatní činnosti 171 267 Kč 94,3%