Obec Rudíkov

Obec Rudíkov

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 2 933 058 Kč 100,0%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 2 554 049 Kč 100,0%
63 Finanční operace 379 009 Kč 100,0%