Obec Lužice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet1 250 000 Kč
Upravený rozpočet1 624 650 Kč
Skutečnost1 294 589 Kč
Stav plnění79,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
351 900 Kč
770 151 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet1 250 000 Kč
Upravený rozpočet1 272 750 Kč
Skutečnost524 438 Kč
Stav plnění41,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 342 033 Kč
3201 Příjmy z prodeje akcií 265 615 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 175 950 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 151 980 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 106 207 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 228 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 48 683 Kč
6171 Činnost místní správy 29 359 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 25 838 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 24 805 Kč