Obec Lužice

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2021

Uzavřený měsíc 2/2021

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet1 200 000 Kč
Upravený rozpočet1 200 000 Kč
Skutečnost163 721 Kč
Stav plnění13,6%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
0 Kč
69 350 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet1 200 000 Kč
Upravený rozpočet1 200 000 Kč
Skutečnost94 371 Kč
Stav plnění7,9%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 69 106 Kč
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 29 161 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 28 925 Kč
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 17 700 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 301 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6112 Zastupitelstva obcí 44 388 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let 15 666 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 8 101 Kč
6171 Činnost místní správy 6 520 Kč
6171 Činnost místní správy 4 000 Kč