Obec Lužice

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 0 Kč -69 350 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0 Kč -69 350 Kč