Obec Lužice

Příjmy

Rok 2021 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 163 721 Kč 13,6%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 115 735 Kč 16,8%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 30 286 Kč 21,7%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 17 700 Kč 4,8%