Obec Lužice

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 94 371 Kč 7,9%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 0 Kč 0,0%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 14 005 Kč 8,2%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 0 Kč 0,0%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 80 367 Kč 8,7%