Obec Svijany

Financování v roce 2018

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 5 404 383 Kč -83 904 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 5 489 383 Kč 0 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -85 000 Kč -83 904 Kč