Obec Svijany

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2022

Uzavřený měsíc 3/2022

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet6 164 598 Kč
Upravený rozpočet6 164 598 Kč
Skutečnost1 810 296 Kč
Stav plnění29,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

650 000 Kč
650 000 Kč
240 170 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet5 514 598 Kč
Upravený rozpočet5 514 598 Kč
Skutečnost1 570 126 Kč
Stav plnění28,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 632 799 Kč
1122 Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 393 490 Kč
1111 Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 225 454 Kč
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 219 290 Kč
1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 121 485 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
6399 Ostatní finanční operace 393 490 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 261 417 Kč
6171 Činnost místní správy 241 980 Kč
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 162 975 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 115 470 Kč