Obec Svijany

Výdaje dle odvětví

Rok 2018 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 11 343 167 Kč 85,7%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 724 751 Kč 82,3%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 2 214 514 Kč 80,8%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3 000 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 58 255 Kč 83,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 3 342 647 Kč 96,5%