Obec Svijany

Financování v roce 2021

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM -650 000 Kč -1 193 403 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0 Kč -625 418 Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků -650 000 Kč -567 985 Kč