Obec Svijany

Výdaje dle odvětví

Rok 2021 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 6 286 741 Kč 92,9%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 614 653 Kč 71,4%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3 080 802 Kč 90,3%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 7 500 Kč 100,0%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 99 157 Kč 68,4%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 2 484 629 Kč 106,1%