Obec Líšťany

DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2022 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 340 190 Kč 99,9%
11 Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 3 316 632 Kč 99,9%
12 Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění ze zboží a služeb v tuzemsku 4 056 955 Kč 100,0%
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 287 811 Kč 98,2%
15 Příjem z majetkových daní 678 791 Kč 100,0%