Obec Líšťany

Příjmy

Rok 2022 »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 787 860 Kč 99,3%
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 340 190 Kč 99,9%
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 281 245 Kč 81,7%
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 24 600 Kč 100,0%
4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 141 825 Kč 100,0%