Obec Líšťany

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2022 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 281 245 Kč 81,7%
21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 162 616 Kč 84,8%
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy 118 629 Kč 77,8%