Obec Líšťany

Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 24 600 Kč 100,0%
311 Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 24 600 Kč 100,0%