Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Příjmy z prodeje dlouh. majetku (kromě drobného)

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 654 154 Kč 99,1%
3111 Příjmy z prodeje pozemků 654 154 Kč 99,1%