Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Doprava

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 64 784 Kč 3,9%
221 Pozemní komunikace 8 800 Kč 0,6%
229 Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě 55 984 Kč 86,1%