Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 018 517 Kč 66,8%
22 Doprava 64 784 Kč 3,9%
23 Vodní hospodářství 9 953 733 Kč 74,6%