Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Vodní hospodářství

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 9 953 733 Kč 74,6%
232 Odvádění a čištění odpadních vod 5 219 862 Kč 99,7%
233 Vodní toky a vodohospodářská díla 0 Kč 0,0%
234 Voda v zemědělské krajině 4 733 871 Kč 58,5%