Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Vzdělávání a školské služby

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 327 910 Kč 99,9%
311 Předškolní a základní vzdělávání 1 327 910 Kč 99,9%