Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 4 842 857 Kč 82,9%
31 Vzdělávání a školské služby 1 327 910 Kč 99,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 160 259 Kč 86,0%
34 Sport a zájmová činnost 178 045 Kč 71,2%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 627 420 Kč 74,3%
37 Ochrana životního prostředí 1 549 223 Kč 82,3%