Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 160 259 Kč 86,0%
331 Kultura 29 002 Kč 65,8%
334 Sdělovací prostředky 51 737 Kč 97,6%
339 Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 79 520 Kč 89,1%