Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Sport a zájmová činnost

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 178 045 Kč 71,2%
341 Sport 118 045 Kč 62,1%
342 Zájmová činnost a rekreace 60 000 Kč 100,0%