Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 627 420 Kč 74,3%
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 88 349 Kč 71,3%
363 Komunální služby a územní rozvoj 1 539 071 Kč 74,5%