Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Ochrana životního prostředí

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 1 549 223 Kč 82,3%
372 Nakládání s odpady 717 733 Kč 99,8%
374 Ochrana přírody a krajiny 831 490 Kč 71,4%