Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Finanční operace

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 278 749 Kč 46,9%
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 19 309 Kč 99,8%
632 Pojištění funkčně nespecifikované 30 898 Kč 99,7%
639 Ostatní finanční operace 228 542 Kč 42,0%