Obec Vlkaneč

Obec Vlkaneč

Ostatní činnosti

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 3 734 Kč 93,4%
640 Ostatní činnosti 3 734 Kč 93,4%