Obec Smolotely

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 572 840 Kč 42,3%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 564 075 Kč 52,3%
63 Finanční operace 8 765 Kč 3,2%