Obec Smolotely

Finanční operace

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 765 Kč 3,2%
632 Pojištění funkčně nespecifikované 2 357 Kč 9,4%
639 Ostatní finanční operace 6 408 Kč 2,6%