Obec Lány

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 7/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet36 800 000 Kč
Upravený rozpočet38 295 506 Kč
Skutečnost24 431 196 Kč
Stav plnění63,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-10 000 000 Kč
-10 000 000 Kč
5 357 797 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet46 800 000 Kč
Upravený rozpočet48 295 506 Kč
Skutečnost19 073 399 Kč
Stav plnění39,5%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 8 847 650 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 4 699 286 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 4 580 074 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 224 650 Kč
2321 Přijaté neinvestiční dary 927 466 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 3 203 658 Kč
3113 Základní školy 1 300 000 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 272 563 Kč
3113 Základní školy 895 047 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 803 534 Kč