Obec Lány

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 4/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet36 800 000 Kč
Upravený rozpočet37 994 096 Kč
Skutečnost12 843 788 Kč
Stav plnění33,8%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-10 000 000 Kč
-10 000 000 Kč
4 612 752 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet46 800 000 Kč
Upravený rozpočet47 994 096 Kč
Skutečnost8 231 036 Kč
Stav plnění17,2%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 4 752 911 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 567 944 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 2 066 587 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 210 450 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 895 047 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
3113 Základní školy 1 300 000 Kč
3113 Základní školy 895 047 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 647 079 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 460 757 Kč
3111 Mateřské školy 450 000 Kč