Obec Lány

Obec Lány

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2017

Uzavřený měsíc 12/2017

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet29 100 000 Kč
Upravený rozpočet34 697 732 Kč
Skutečnost34 589 035 Kč
Stav plnění99,7%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

0 Kč
0 Kč
3 825 412 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet29 100 000 Kč
Upravený rozpočet34 697 732 Kč
Skutečnost30 763 623 Kč
Stav plnění88,7%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 12 372 354 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 6 265 163 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 6 105 490 Kč
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 2 921 984 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 181 883 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 463 517 Kč
2212 Silnice 2 795 015 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 585 506 Kč
6171 Činnost místní správy 1 515 027 Kč
3113 Základní školy 1 500 000 Kč