Obec Lány

Obec Lány

Rozpočet je základním nástrojem hospodaření s veřejnými financemi. Prostřednictvím těchto stránek nyní máte možnost si ho v přehledné podobě procházet a seznámit se s plánovanými i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak přispějeme k větší transparentnosti hospodaření a lepšímu informování veřejnosti.

Rozpočet 2019

Uzavřený měsíc 12/2019

Příjmy

Výdaje

 

Příjmy

Schválený rozpočet36 800 000 Kč
Upravený rozpočet45 997 985 Kč
Skutečnost42 939 882 Kč
Stav plnění93,4%

Příjmy dle druhů »

Rozdíl

-10 000 000 Kč
-10 000 000 Kč
4 247 251 Kč
 

Financování »

Výdaje

Schválený rozpočet46 800 000 Kč
Upravený rozpočet55 997 985 Kč
Skutečnost38 692 630 Kč
Stav plnění69,1%

Výdaje dle odvětví » Výdaje dle druhů »

 

Nejvyšší příjmy dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
1211 Daň z přidané hodnoty 16 534 850 Kč
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8 608 777 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 7 349 755 Kč
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 821 178 Kč
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 233 400 Kč

Nejvyšší výdaje dle skutečnosti

Kód Název Skutečnost
2212 Silnice 8 368 162 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 322 037 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 235 698 Kč
3113 Základní školy 2 028 275 Kč
6112 Zastupitelstva obcí 1 374 829 Kč