Obec Lány

Financování v roce 2019

Kód Název Upravený rozpočet Skutečnost
CELKEM 10 000 000 Kč -1 051 708 Kč
8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 10 000 000 Kč -1 051 708 Kč