Obec Lány

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 33 909 353 Kč 67,3%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 23 577 Kč 39,3%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 10 662 206 Kč 50,1%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 15 587 017 Kč 76,9%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 445 547 Kč 68,5%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 457 739 Kč 71,8%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 5 733 267 Kč 94,5%