Obec Lány

Obec Lány

Výdaje dle odvětví

Rok 2019 »

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 38 692 630 Kč 69,1%
1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 23 897 Kč 39,8%
2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 11 417 066 Kč 53,7%
3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 17 710 292 Kč 83,7%
4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 503 627 Kč 77,3%
5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 1 895 918 Kč 88,2%
6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 7 141 829 Kč 66,8%