Obec Šanov

Obec Šanov

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 043 Kč 16,3%
52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč 0,0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 13 043 Kč 52,2%