Obec Šanov

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 8 043 Kč 32,2%
551 Požární ochrana 8 043 Kč 32,2%