Obec Šanov

Obec Šanov

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 13 043 Kč 52,2%
551 Požární ochrana 13 043 Kč 52,2%