Obec Žalany

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 7 490 855 Kč 68,6%
50 Platy a podobné a související výdaje 2 512 756 Kč 71,7%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 794 116 Kč 54,2%
52 Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům 31 491 Kč 58,3%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 2 122 586 Kč 98,0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0 Kč 0,0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 29 906 Kč 93,5%