Obec Lužice

Ostatní neinvestiční výdaje

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 0 Kč 0,00%
590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,00%