Obec Lužice

BĚŽNÉ VÝDAJE

Struktura výdajů

Stav výdajů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 841 637 Kč 71,6%
50 Platy a podobné a související výdaje 308 318 Kč 95,9%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 222 263 Kč 41,0%
53 Neinv. transfery a někt.další pl.rozpočtům a platby daní 311 056 Kč 99,7%
59 Ostatní neinvestiční výdaje 0 Kč 0,00%