Obec Lužice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 114 511 Kč 59,6%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 71 788 Kč 80,2%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 4 091 Kč 6,8%
24 Přijaté splátky půjč.prostředků 38 632 Kč 91,4%