Obec Lužice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 77 381 Kč 42,5%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 59 413 Kč 74,7%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 4 091 Kč 6,8%
24 Přijaté splátky půjč.prostředků 13 877 Kč 32,8%