Obec Lužice

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rok 2019 » Příjmy »

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 10 180 Kč 6,7%
21 Příjmy z vlast.čin.a odvody.přebyt.org.s přímým vztahem 2 527 Kč 5,1%
23 Příjmy z prodeje nekapitál. majetku a ostatní nedaň. příjm 739 Kč 1,2%
24 Přijaté splátky půjč.prostředků 6 914 Kč 16,4%