Obec Lužice

Neinvestiční přijaté transfery

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 32 700 Kč 8,9%
411 Neinvest.přijaté transfery od veř. Rozpočtů ústř.úrovně 32 700 Kč 50,0%
413 Převody z vl.fondů ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj. 0 Kč 0,0%