Obec Lužice

Neinvestiční přijaté transfery

Struktura příjmů

Stav příjmů

Kód Název Skutečnost Plnění
CELKEM 99 400 Kč 25,2%
411 Neinvest.přijaté transfery od veř. Rozpočtů ústř.úrovně 94 400 Kč 100,0%
413 Převody z vl.fondů ve vztahu k útvarům bez plné práv.subj. 5 000 Kč 1,7%